Informasjon fra Statkraft Energi AS, avdeling Tydal - Rehabiliteringsarbeid Nesjødammen 2021-2025 - Tydal kommune

Informasjon fra Statkraft Energi AS, avdeling Tydal - Rehabiliteringsarbeid Nesjødammen 2021-2025

Informasjon fra Statkraft Energi AS, avdeling Tydal - Rehabiliteringsarbeid Nesjødammen 2021-2025

Statkraft Energi skal etter pålegg fra NVE rehabilitere Nesjødammen i Tydal kommune i perioden 2021 – 2025.

Vis respekt for anleggsområdet!

Avsperret anleggsområde

I løpet av sommeren har mange turister og nysgjerrige kommet opp for å se på Nesjøen og anleggsområdet. Det er flott at så mange har interesse for prosjektet, men vi ber om at skilt og gjerder som informerer om at dette er et avsperret anleggsområde respekteres. Det er viktig at publikum ikke går inn i det avsperrede anleggsområdet som er markert med rødt på bildet. Det er mye tungtrafikk og sprengningsaktivitet inne på området, det kan derfor være farlig å entre anleggsområdet for utenforstående.

Padlere i magasinet

Mange har padlet i elva i Nesjøen i sommer med kajakk og kano. Statkraft ber om at padlere tar seg ut av magasinet før de når anleggsområdet. På sørsiden er anbefalt rute markert med røde stikker. Når Nesjøen stiger vil etter hvert Vessingfoss stasjon kunne bli startet og det kan bli sterk strøm i nærheten av inntaket til Vessingfoss stasjon.

Statkraft as