Informasjon fra fysioterapitjenesten

Informasjon fra fysioterapitjenesten

Gruppetimer i regi av fysioterapeut utgår dette året på grunn av Covid-19

Ny vurdering omkring eventuell oppstart av dette tilbudet tas etter årsskiftet.