Influensavaksinering ved Tydal legekontor

Influensavaksinering ved Tydal legekontor

Ta kontakt med legekontoret på telefon 73 81 58 40 for å avtale tid for vaksinering. Det vil ikke være åpent for «drop-in».

Influensavaksine anbefales spesielt for:

  • gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
  • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • alle fra fylte 65 år
  • barn og voksne med kronisk sykdom
  • helsepersonell som har pasientkontakt
  • personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
  • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Regjeringen sørger i år for at de som er i risikogruppene for influensavaksine bare betaler en egenandel på 50 kroner, dersom man ikke har fått frikort. Eventuell egenandel vil faktureres uten fakturagebyr. Det vil IKKE bli anledning til å betale på legekontoret.