Influensavaksine

Influensavaksine

Informasjon om influensavaksine høsten 2019

Vaksinen settes på Tydal legekontor tirsdager, onsdager og torsdager fra kl. 13 – 15, eller etter avtale. Den koster kr 200,-.

Alle over 65 år anbefales også pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) hvert 10. år

Anbefales spesielt for risikogruppene: 

 • gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • alle fra fylte 65 år
 • barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell som har pasientkontakt
 • husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Informasjon om influensavaksine Folkehelseinstituttet