Influensavaksinasjon i Tydal kommune sesongen 2021/2022 - Tydal kommune

Influensavaksinasjon i Tydal kommune sesongen 2021/2022

Influensavaksinasjon i Tydal kommune sesongen 2021/2022

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Når vil vaksinasjon foregå:

Vaksinasjon vil foregå tirsdag 9. november og onsdag 10. november på Tydal helsesenter.

Kontakt Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40 for å bestille time en av disse dagene.

Influensavaksinen er gratis for alle målgruppene.

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • personer over 65 år
 • gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
 • barn fra seks måneder til fem år som er født prematurt, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet
 • barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Andre målgrupper:

 • de som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) personer med nedsatt immunforsvar
 • svinerøktere og andre personer med jevnlig kontakt med levende griser (Influensavaksine til svinerøktere - FHI)
 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med nær pasientkontakt

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon (jfr. liste over) må selv bekoste både vaksine og vaksinering.

Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom 1-2 uker etter vaksinering, men har dessverre ingen effekt mot koronavirus. Tilsvarende vil vaksine mot koronavirus ikke beskytte mot influensasykdom.

Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot koronavirus. Tilsvarende vil vaksine mot koronavirus ikke beskytte mot influensasykdom.

Det ikke er økt risiko forbundet med å ta vaksiner mot flere sykdommer over et kort tidsrom. Av forsiktighetsgrunner skal det gå minst 1 uke mellom influensavaksinering og koronavaksinering. Influensavaksinen kan imidlertid settes samtidig med andre vaksiner.

Hva koster det å vaksinere seg mot influensa?

Influensavaksinen er gratis for alle som tilhører risikogruppene for influensavaksinasjon.

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering.

Hvor og når gjennomføres influensavaksinasjonen i Tydal kommune?

Vaksinasjonen vil foregå på Tydal helsesenter tirsdag 9. november og onsdag 10. november.

Kontakt Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40 for å bestille time en av disse dagene.

Mer informasjon om influensavaksinen finnes her

Influensavaksine på 1-2-3: Influensavaksine på 1-2-3 - FHI

Temaside for influensavaksine: Influensavaksine - FHI

Informasjonsskriv til risikogruppene:  Vaksine mot influensa - FHI

Informasjonsskriv til gravide: Influensavaksine til gravide - FHI