Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder - Tydal kommune

Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder - Kommunal- og distriktsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ber om innspill

Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder - Kommunal- og distriktsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ber om innspill

Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen våren 2024. Vi vil gjerne ha innspill til arbeidet med meldingen.

Vi ønsker fortrinnsvis innspill om utfordringer og om ressurser og tiltak som kan virke forebyggende og helsefremmende. Det kan være tiltak for å fremme god psykisk helse og livskvalitet, gode levevaner, styrket helsekompetanse og andre ting.

Les mer og legg inn innspill her: Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder? Vi ber om innspill! - regjeringen.no

Nettsiden finnes også i nordsamisk oversettelse: Movt ovddidit álbmotdearvvašvuođa ja eallindili sámi guovlluin? Mii dáhttut cealkámušaid dása! - regjeringen.no

Vi setter pris på om dere vil dele denne informasjonen med de dere har kontakt med, gjerne ved å legge informasjon og lenke til innspillssiden på deres hjemmesider.

Frist for å gi innspill er 15. oktober i år.

Med hilsen

Kommunal- og distriktsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet