Høring planstrategi - Tydal kommune

Høring planstrategi - Tydal kommune

Jamfør plan og bygningsloven § 10-1 skal kommunestyret hvert fjerde år vedta planstrategi. Planstrategien skal belyse kommunens planbehov de kommende årene. Alle lag, foreninger, statlige og regionale organer, nabokommuner og andre inviteres til å gi sine synspunkter og merknader til den kommunale planstrategien.
 

Planstrategien

Planstrategien for Tydal kommune ble i formannskapet 21.09.2020 (sak 118/20), med noen endringer, vedtatt lagt ut offentlig for innspill. Endringene er gjort i vedlagt dokument.
 

Innspill

Innspill sendes til postmottak@tydal.kommune.no eller pr. post til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal, innen 31.10.2020
 

Dokument til saken

 
Kommunevåpen - Klikk for stort bilde