Høring og offentlig ettersyn - Planstrategi 2024-2027 - Tydal kommune

Høring og offentlig ettersyn - Planstrategi 2024-2027 - Tydal kommune

Høring og offentlig ettersyn - Planstrategi 2024-2027 - Tydal kommune

Formannskapet i Tydal vedtok den 17.06.2024, i henhold til plan- og bygningsloven §10-1, å legge forslag til kommunal Planstrategi ut på høring og offentlig ettersyn.

Vi ber om innspill til planstrategien sendes til Tydal kommune på epost til postmottak@tydal.kommune.no eller post til Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL. 

Spørsmål til saken kan rettes til rådgiver Hans Runar Kojedal på telefon 976 58 813 eller på epost hans.runar.kojedal@tydal.kommune.no.

Frist for innspill

 Mandag 12.08.2024.

Dokumenter 

Planstrategi Tydal kommune 2024 -2027 - høring (PDF, 2 MB)

Kunnskapsgrunnlaget - planstrategi (PDF, 2 MB)