Høring -Beitebruksplan for Tydal kommune 2021 - 2025 - Tydal kommune

Høring -Beitebruksplan for Tydal kommune 2021 - 2025

Høring -Beitebruksplan for Tydal kommune 2021 - 2025

Tydal kommune har gjennomført revisjon av beitebruksplan. Forrige beitebruksplan ble laget i 2015 etter en grundig prosess som involverte alle som kunne tenkes å ha innvirkning på beite og beitebruk i Tydal. Beitebrukere med småfe, storfe og rein var representert. I tillegg var politikere, kommunens administrasjon, og andre brukere av utmarka representert. 

Beitebruksplanen er et resultat av et ønske om å opprettholde en aktiv bruk av utmarksbeitet i Tydal. Utviklinga legger et større press på utmarka og det er viktig å ta vare på beiteverdien for framtida slik at man fortsatt kan ha et stort omfang av tradisjonell bruk av utmarksbeite i Tydal i all framtid. Det er ønskelig å foreslå tiltak som kan optimalisere bruken av utmarka til husdyrbeite. 

Beitebruksplan - høringsutkast  (PDF, 3 MB)

 

Høringsuttalelse sendes: postmottak@tydal.kommune.no 

 

Høringsfrist 20.august 2021