Høring av søknad om endring av utslippstillatelse for støy fra Sellisjøbanen

Høring av søknad om endring av utslippstillatelse for støy fra Sellisjøbanen

Høring av søknad om endring av utslippstillatelse for støy fra Sellisjøbanen

Tydal Motorsykkelklubb har søkt om endring i utslippstillatelse slik at de også kan trene to ganger i uka fra 08:00 - 21:00 i juli måned (ikke på lørdager)

Frist for eventuell uttalelse er fredag 06.03.2020. Uttalelse sendes til Tydal kommune på e-post til postmottak@tydal.kommune.no eller pr. brev til Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL.

Dokumenter i saken: