Helseplattformen tas i bruk - Tydal kommune

Helseplattformen tas i bruk

Helseplattformen tas i bruk

Helseplattformen tas i bruk i Tydal den 27. april.  Et stort arbeid pågår nå for å forberede og teknisk sette opp løsningen. I januar har det vært opplæring av superbrukere, og i februar starter opplæringen av de øvrige ansatte innen helse og omsorg.

Tydal kommune innfører Helseplattformen samtidig med Selbu, Oppdal, Rennebu, Skaun, Midtre-Gauldal og Vanylven. Innføring av Helseplattformen er en del av kommunens strategi for å møte dagens og fremtidens utfordringer innen helse og velferd, med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder.                                                                                  

Logo Helseplattformen - Klikk for stort bilde

Helseplattformen er en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, og omfavner hele den kommunale helsetjenesten (for eksempel helsestasjon og sykehjem) og hele spesialisthelsetjenesten (sykehus). Ved å dele nødvendig informasjon elektronisk vil helsepersonell kunne samarbeide tettere og bli mer koordinert. Når alt helsepersonell jobber i samme system, vil oppfølgingen av innbyggerne bli tryggere da alle har tilgang til samme, oppdaterte informasjon. 

Andre kommuner er meget fornøyde

20 kommuner har tatt i bruk Helseplattformen før vi går på. De fleste er veldig fornøyde, og nevner blant annet at organisering av legemidler er lettere, medikamentsikkerheten er bedre, og helsepersonell har fått tilgang til veldig mye og viktig informasjon som de ikke hadde før. I hjemmetjenesten er tilbakemeldinger at det er større pleiekontinuitet enn før, og pasienter forteller også at de synes det er trygt. 

I tillegg til kommuner og sykehus, har også to fastlegekontor og Ambulansetjenesten på St. Olavs tatt i bruk Helseplattformen (HP-link). Disse har også gitt gode tilbakemeldinger, og sistnevnte sier at de nå har større tilgang til viktig og oppdatert informasjon, som kan være avgjørende for hvordan de behandler pasienten. Tidligere hadde de ikke tilgang til pasienters helseopplysninger.