Har du lyst til å være fritidskontakt - Tydal kommune

Har du lyst til å være fritidskontakt

Har du lyst til å være fritidskontakt

Vi har noen barn og voksne som trenger fritidskontakt/ støttekontakt. Kanskje det kan bli deg?

Er du interessert i å høre mer om det å være fritidskontakt/ støttekontakt så kan du ta kontakt med:

Hege Kløften - konstituert omsorgsleder

Tlf. 952 95 964

e-post: postmottak@tydal.kommune.no

For å være støttekontakt må du være over 18 år.