Har du lyst til å være fritidskontakt? - Tydal kommune

Har du lyst til å være fritidskontakt?

Har du lyst til å være fritidskontakt?

Vi har noen barn og voksne som trenger fritidskontakt/ støttekontakt. Kanskje det kan være noe for deg?

Som fritidskontakt (det som før het støttekontakt) vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En fritidskontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk.

Er du interessert i å høre mer om det å være fritidskontakt/ støttekontakt så kan du ta kontakt med:

tjenesteleder tlf 951 54 443/ 952 95 964

Send oss gjerne en e-post: postmottak@tydal.kommune.no, dersom du ønsker å bli fritidskontakt. Si litt om hvorfor du ønsker å bli fritidskontakt og legg gjerne ved en CV.

For å være støttekontakt må du være over 18 år.

Fritidskontakt/ avlastning