Forslag til valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 - 31.12.24

Forslag til valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 - 31.12.24

Formannskapet har den 22.06.20 godkjent følgende forslag til valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten, jordskifteretten, og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 - 31.12.24:

Som meddommere til lagmannsretten:

Geir Morten Rønning og Kristin Størseth Lien.

Som meddommere til tingretten:

Svein Unsgård og Kirsten Olava Hofstad.

Som meddommere til jordskifteretten:

Jon Ingebrigt Hilmo, John Helge Kåsen, Berit Bugten Østbyhaug og Berit Aune.

Som forslag til skjønnsmedlem velges:

Marit Sophie Berger.

Ettersyn

Formannskapets forslag ligger ute til alminnelig ettersyn til og med 16.07.20.

Den som har noe å innvende mot forslaget må melde det til kommunen innen nevnte frist.

Kontaktinformasjon

E-post:postmottak@tydal.kommune.no 

Post: Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal