Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk

Tilbud til deg som er født i 1939 og i 1949

Innbyggere i Tydal født i 1939 og 1949 tilbys forebyggende hjemmebesøk.

Dette er et besøk med fokus på å planlegge egen alderdom.

Hvis du ønsker dette ta kontakt med ergoterapeut Inger Bjørn 952 95 938 innen 30.11.19