Flyktningetjenesten i Tydal kommune søker boliger. Alt av interesse. - Tydal kommune

Flyktningetjenesten i Tydal kommune søker boliger. Alt av interesse.

Flyktningetjenesten i Tydal kommune søker boliger. Alt av interesse.

Vi skulle gjerne hatt 2 hybler eller en mindre leilighet / sokkelleilighet til ukrainske flyktninger umiddelbart.

Hvis det er noen som har noe ledig eller som kommer til å få noe ledig, kommer vi gjerne på en befaring.  Alt er av interesse. Siden mye av vår aktivitet er sentret i Kløfta og flyktningene mangler førerkort, er Midt-bygda særlig interessant, men vi tar imot alle tilbud.

Kontakt

Flyktingekoordinator Jan Erik Svendsen

Mobil: 906 03 889

e-post: jan.erik.svendsen@tydal.kommune.no