Feiing/tilsyn fritidsboliger i Tydal kommune - Tydal kommune

Feiing/tilsyn fritidsboliger i Tydal kommune

Feiing/tilsyn fritidsboliger i Tydal kommune

Informasjon om feiing og tilsyn det deg som eier en fritidsbolig i Tydal kommune

Status

Det ble i 2019 startet opp med feiing og tilsyn av fritidsboliger i Tydal kommune. Kommunestyret i Tydal vedtok forskrift for feiing og tilsyn i Tydal i november 2019.

Tjenesten

Tydal kommune deltar i det interkommunale brann- og feiervesenet for Os, Røros, Holtålen og Tydal. 

Fra 2019 ble det startet med feiing og tilsyn av fritidsboliger i Os, Røros, Holtålen og Tydal kommuner, og dette vil foregå over en periode på 5 år. Alle fritidsboliger som får feiing og tilsyn blir kontaktet i forkant av dette. 

Gebyrer

Utsending av faktura for kommunale avgifter er fordelt på to perioder og sendes ut i mars og september.

Kontakt:

Kontaktperson for feiing og tilsyn:

Arnstein Kongshaug
feierformann
mobil 474 54 568

Kontakt ved spørsmål om faktura, søknader og klager:

Tydal kommune: tlf. 73 81 59 00 eller postmottak@tydal.kommune.no

Søknader og klager må sendes skriftlig.

Informasjon

Informasjon om feiing og tilsyn Tydal kommune - hjemmeside

Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og om gebyr for denne tjenesten, Tydal kommune