Familievernkontor

Familievernkontor

Familievernkontoret har utekontor ved Selbu Rådhus følgende dager høsten 2019:

1. oktober

29. oktober

26. november

17. desember

Dette betyr at enkeltpersoner, par og familier i Tydal kan få råd og veiledning fra Familievernkontoret i Selbu, og dermed slipper å dra til Trondheim. Mekling kan også gjennomføres her. Tjenesten en gratis, og det trengs ingen henvising.

Mer informasjon på www.bufdir.no/Familie/Kontor/Trondheim/  

Time bookes hos Familievernkontoret i Trondheim på telefon 73 99 05 00.