Eiendomsskattelisten - Tydal kommune

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten er i henhold til eiendomsskattelovens §15 lagt ut til offentlig gjennomsyn på Tydal kommunes hjemmeside og servicekontor i tre uker fra 1. mars 2023. Eventuelle klager må framsettes skriftlig og oversendes Tydal kommune, eiendomsskattekontoret innen seks uker fra utleggelse av skattelista. Se mer på kommunens hjemmeside.

Her kan du se skattelisten for verk og bruk

Skatteliste  2023 - offentlig verk og bruk  (PDF, 15 kB)