Egenerklæring om konsesjonsfrihet i perioden 13.12.2019 – 01.01.2020

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i perioden 13.12.2019 – 01.01.2020

Vi anbefaler at egenerklæringer sendes/leveres til kommunen i god tid før 13. desember

På grunn av kommune- og regionreformene stenger Kartverket matrikkelen i perioden 13. desember – 01. januar for oppdateringer. Dette medfører at kommunen ikke behandler egenerklæringer i denne perioden.

Du finner mer informasjon på Kartverkets nettsider