Container for mottak av lupiner - Tydal kommune

Container for mottak av lupiner

Container for mottak av lupiner

For oppsamling av lupiner sommeren 2024 er det satt opp en container for mottak ved innkjørsel til Innherred Renovasjon sitt gjenbrukstorg i Berggarsdmyrvegen 32.

Hagelupin, Lupinus polyphyllus, sprer seg raskt i hele Norge og vi i Tydal er også berørt av dette. Særlig langs fylkesvegen og langs noen sideveger. Lupin har nitrogenfikserende rotknoller og har derfor små krav til voksestedet. Der lupinen allerede finnes vil derfor jordas næringsinnhold gradvis øke, og på lang sikt fører det til at andre arter fortrenges til fordel for nitrogenkrevende og ofte mer konkurransesterke arter.