Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Budsjett vedtas for ett år om gangen, mens økonomiplan viser hvordan midlene skal disponeres for den kommende fireårsperioden

Budsjett 2019 og handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022

Vedtatt i kommunestyret 13.12.2018

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022  (PDF, 2 MB)

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplanen 2020 - 2023 (PDF, 3 MB)