Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Budsjett vedtas for ett år om gangen, mens økonomiplan viser hvordan midlene skal disponeres for den kommende fireårsperioden

Vedtatt årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 

Vedtatt i kommunestyret 19.12.2019

 

Budsjett 2019 og handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022

Vedtatt i kommunestyret 13.12.2018

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022  (PDF, 2 MB)