Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Budsjett vedtas for ett år om gangen, mens økonomiplan viser hvordan midlene skal disponeres for den kommende fireårsperioden

Vedtatt årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Vedtatt i kommunestyret 16.12.2020

Årsbudsjett 2021 og økonomiplanen 2021 - 2024 (PDF, 2 MB)

Priser, avgifter og gebyrer i Tydal kommune, gebyrregulativ 2021 (PDF, 952 kB)

 

Vedtatt årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 

Vedtatt i kommunestyret 19.12.2019