BIO Trøndelag - støtteordning for små og mellomstore bedrifter - Tydal kommune

BIO Trøndelag - støtteordning for små og mellomstore bedrifter

BIO Trøndelag - støtteordning for små og mellomstore bedrifter

Trøndelag fylkeskommune har fortsatt 6 millioner kr igjen til å støtte opplæringstiltak i bedrifter.

Pr 1.08 står det 6 millioner tilgjengelig som skal fordels ut til gode opplæringsprosjekter.

Fylkeskommunen behandler søknader fortløpende til pengene i støtteordningen er brukt opp.

Her finner du retningslinjer og informasjon om hvordan man søker (trondelagfylke.no)