Bekymring for rypebestanden - Tydal kommune

Bekymring for rypebestanden

Bekymring for rypebestanden

Utvalget for miljø og samfunn har i sammenheng med møte 07.09.2023 utrykt bekymring over den dårlige sitasjonen for rypebestanden.

Alle grunneiere anmodes til å utøve rypejakten på sin eiendom så skånsomt som overhode mulig.