Behov for personell

Behov for personell

I forbindelse med koronautbruddet vil vi få et midlertidig behov for ekstra personell i omsorgstjenesten.

Tydal kommune ønsker å komme i kontakt med deg som har mulighet til å arbeide for oss i en periode. Ta kontakt på tlf. 476 33 615 eller epost dortea.ostbyhaug@tydal.kommune.no