Begrenset kapasitet på saksbehandling sommeren 2023 - Tydal kommune

Begrenset kapasitet på saksbehandling sommeren 2023

Begrenset kapasitet på saksbehandling sommeren 2023

Informasjon om saksbehandlingstid sektor teknikk og landbruk

Det må i tidsrommet 01.06 – 13.10.2023, påregnes noe lengre saksbehandlingstid hos Tydal kommune. Dette som følger av permisjoner og ubesatte stillinger på sektor for teknikk og landbruk.

Følgende tjenesteområder blir berørt: bygge-, delings- og plansaker, samt saker som gjelder dispensasjoner, eiendom, miljø, motorferdsel og oppmåling.