Støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak - Tydal kommune

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Bedrifter i Trøndelag har fått tildelt midler til å øke de ansattes kompetanse.

Retningslinjer for Bedriftsintern opplæring (PDF, 294 kB)

Du finner informasjon og lenke til søknadsskjema på Trøndelag fylkeskommune

 

Kontaktpersoner for BIO Trøndelag:

Ragnhild Vist Lindberg  tlf 959 78 176 ragli@trondelagfylke.no 

Ola Kjevik tlf 74 17 52 02 olakj@trondelagfylke.no

 

Oversikt over hvilke bedrifter som har fått støtte i de ulike kommunene siden oppstarten i fjor, finnes på hjemmesida til fylkeskommunen og trønderske bedrifter  i 2021

Innvilget tilsagn over BIO Trøndelag (PDF, 90 kB)

Fylkestinget samt Stortinget har vedtatt å styrke rammen for BIO ordningen for 2021, så nå kan langt flere få støtte til nødvendig kompetanseheving og omstilling.

BIO i adressa 30.04.2021 (PDF, 671 kB)