Avlaster til barn og unge - Tydal kommune

Avlaster til barn og unge

Avlaster til barn og unge

Har du et ønske og kapasitet til å gjøre en stor forskjell for barn og unge? 

Privat avlastning er en tjeneste som gis til familier der pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Omsorgsgiveren/pårørende er målgruppen for avlastningstiltaket, og hensikten er å gi den et pust i bakken og mulighet til fritid. Ved siden av å gi pårørende fritid, vil målet med avlastningstiltakene også være å gi tjenestemottaker trygge og gode opplevelser.

Å være avlaster innebærer å være sammen med barn og ungdom som har behov for tilrettelegging i større eller mindre grad. Det er viktig at avlaster og tjenestemottaker (barnet/ungdommen) kommer godt over ens, det vil derfor bli god opplæring og brukt tid på å bli kjent.

Dersom det å være avlaster høres perfekt ut for deg, send en søknad med CV, så tar vi fortløpende kontakt med aktuelle kandidater for intervju.

Arbeidet utføres enten i ditt hjem, ute eller i tjenestemottakers hjem, og innebærer tett samarbeid med pårørende. Ved døgnavlastning vil tjenestemottaker bo sammen med deg (og eventuelt din familie) for eksempel en helg hver måned, og må derfor ha tilgang på eget soverom. Det stilles ikke andre krav til boligens utforming i forhold til tilrettelegginger. Avlaster kan ha annen bostedsadresse enn Tydal kommune.

Å være avlaster er ikke en fulltidsjobb, men er fint å kombinere med studier eller annen heltids- /deltidsjobb.

Kvalifikasjoner:

 • det kreves ingen formell utdannelse, men det er en fordel om du er kjent med personer med spesielle behov
 • du har fylt 18 år
 • du må inneha førerkort
 • som døgnavlaster må du ha egnet overnattingsmulighet
 • du er personlig egnet til oppdraget
 • politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremvises før oppstart

Personlig egenskaper:

 • du har interesse for andre mennesker
 • du er fleksibel og raus
 • du er positiv og flink til å motivere
 • du er trygg på deg selv og kan sette grenser
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du kan jobbe selvstendig og strukturert

Lønn etter gjeldende avtaleverk.

Høres dette spennende ut? Send søknad m/CV til marit.harstad@tydal.kommune.no

Ønsker du ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med

Marit Hårstad, mobil 951 54 443.