Åpning av snøscooterløype Stugudalen – Nesjøen - Moen

Åpning av snøscooterløype Stugudalen – Nesjøen - Moen

Åpning av rekreasjonsløyper for snøscooter Stugudalen-Nesjøen-Moen lørdag 11.1.2020

Istykkelsen er sjekket, men vi oppfordrer til å være varsom. (Løype over Stuggusjøen er ikke åpnet ennå).

Sjekk snø og isforhold i fjellet

Forskrift for snøscooterløyper Tydal