Åpning av rekreasjonsløyper for snøscooter i Tydal, lørdag 8.2.2020

Åpning av rekreasjonsløyper for snøscooter i Tydal, lørdag 8.2.2020

Lørdag 8.2.2020 åpnes rekreasjonsløyper for snøscooter i Tydal

Løypenettet er åpent foruten:

«Selbuløypa» H6. Fra grense mot Selbu i Hattlia videre sør for Seteråtjønna over til kryss Ti2

Patrusliløypa er fortsatt kun næringsløype og ikke åpen.

Informasjon om løypenettet:

Kart snøscooterløyper (velg først kartlag til venstre og så snøscooterløyper vedtatt til høyre. Zoom).

Sjekk snø og isforhold i fjellet

Forskrift for snøscooterløyper i Tydal

Løypekort for snøscooterløyper

 

Mye snø i løypene nå, så kjør forsiktig og på eget ansvar.God tur.