Åpent folkemøte angående revidering av konsesjonsvilkår for Neavassdraget - Tydal kommune

Åpent folkemøte angående revidering av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Åpent folkemøte angående revidering av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Tydal kommune inviterer til åpent folkemøte vedrørende revidering av konsesjonsvilkår for Neavassdraget, onsdag 22.september kl. 18.00 i Tydal kulturhus.

Tema for møtet vil bli informasjon om gjeldende vilkår, avklaringer rundt hva som er oppe til revidering, samt videre saksgang.