Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Aktuelt - Tiltak fra Statkraft i Tydal 2017
Hopp til hovedinnhold

Tiltak fra Statkraft i Tydal 2017

 I sommer gjennomfører Statkraft forsterkninger i Tydal og miljøtilpasninger på tre av sine damanlegg i Tydal. Tiltakene er pålagt av NVE, og er geografisk begrenset til dammenes nærområde.

Vessingsjødammen
På Vessingsjødammen skal det settes ca 25 bolter i dammens østre vederlag. Arbeidet er begrenset innenfor ca en uke. Pga mye nedbør er oppstarten flyttet utover noen uker ifht fremdriftsplan, og tidligste oppstart er uke 29.
En borerigg transporteres til dammen, og den tar seg frem til vederlaget på beltene via dammens østre ende.
 
Stuggusjødammen
Dammen får en påstøp på nedstrøms side - på begge sider av eksisterende flomluke. Tidligste oppstart er uke 25 med bygging av adkomstveg. Arbeidene forventes ferdig innen utgangen av september.
Det skal meisles fortanning og etableres nye forankringsbolter i eksisterende dam, før ny påstøp utføres.
 
Håen dam (Tya sperredam)
Her skal vi etablere et arrangement for slipp av minstevannføring. Det innebærer tiltak på luker, samt bygging av en mindre måledam ca 100 meter nedstrøms dammen. Tidligste oppstart er før ferien, uke 28 - med bygging av adkomstveg. Ellers forventes oppstart  august, og arbeidet varer til utgangen av oktober.

For evt spørsmål kan prosjektleder eller byggeleder kontaktes.
 
Prosjektleder:
Thor Arne Konradsen
Senior driftsingeniør, Teknisk avdeling Trondheim, Sluppenveien 17 B, 7005 Trondheim
Mobil       97 00 07 42
ThorArne.Konradsen@statkraft.com

Byggeleder:
Toralf Øverås
Mobil    90 50 66 40
toralf.overas@statkraft.com
Oppdatert: 20.06.2017 15:38

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook