Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Aktuelt - Svartelistet rømling
Hopp til hovedinnhold

Svartelistet rømling

 Hagelupin

Visste du at hagelupin er en svartelistet plante som i stor grad utkonkurrer stedegne arter? Har du denne på din eiendom? Da vil vi oppfordre til at du slår den slik at den ikke får spredt seg.


Lupiner 2.jpg


Tydal kommune har en container stående ved Kommunalteknisk uteavdeling på Bergårdsmyra. Hit kan du kjøre hagelupiner etter du har slått dem, så vil de bli destruert. Husk å dekke til plantene under transport slik at ikke frø sprer seg fra lasten.

Planten er blitt brukt som en prydplante i både hager og langs veger. Det er ikke forbudt å ha en slik plante i hagen sin, men det er ikke lov å spre den. Det betyr at dersom den er på din eiendom og den sprer seg til naboen så er det en overtredelse. Hagelupin finnes veldig mange steder i kommunen, og det må legges ned en innsats over flere år for å bli kvitt den. Arbeidsmengden som kreves øker desto lengre planten får stått i et område, så det er best å starte så fort som mulig!

Som et ledd i bekjempelsen, og som et virkemiddel for å synliggjøre hvor problemet finnes, er det mulig å registrere forekomster av hagelupin i artsdatabanken. Finner du et område så kan du gå inn på https://www.artsdatabanken.no/ og registrer lokaliteten der.

 

Informasjon om hagelupin:

Det norske hageselskap:
http://www.hageselskapet.no/hagelupin/

Artsdatabankens faktaark om hagelupin:
http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark241.pdf

Tekst fra fylkesmannen:
«Hagelupin sprer seg fra hager og veikanter og utkonkurrerer hjemlige arter som har veiskråninger og skogkanter som viktige voksesteder. For eksempel gjelder dette en del engplanter som prestekrager og blåklokker. Dette er planter som tidligere var vanlig i kulturlandskapet, men som nå har sine siste voksesteder blant annet i vegkanter. Lupinene binder nitrogen fra lufta og har dermed små krav til voksested. Derfor sprer de seg veldig raskt. Nitrogenbindingen gjør at der det vokser lupiner vil jordas næringsinnhold gradvis øke. I områder der hagelupin sprer seg vil den etterhvert dominere store deler av området og gjør det mindre artsrikt. Der det fra før vokste mange planter vil det etter hvert bare vokse lupiner og andre nitrogenkrevende planter. Da påvirkes også alle insektene som lever på disse blomstene slik at flere av disse også kan forsvinne. Hagelupin endrer også landskap, plante- og insektliv langs bekker og elver

Oppdatert: 05.07.2018 07:50

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook