Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Aktuelt - Kommunalt stipend til ungdom under utdanning
Hopp til hovedinnhold

Kommunalt stipend til ungdom under utdanning

 Skoleåret 2018/2019
Søknadsfrist 1. oktober 2018

Kommunalt utdanningsstipend tildeles ungdom i høyere utdanning med bostedsadresse Tydal. Med høyere utdanning menes her utdanning etter videregående skole. Lærlinger og andre som i løpet av skoleåret har en arbeidsinntekt på mer enn ½ G (grunnbeløp i folketrygden), kan ikke få stipend. En ½ G utgjør pr. 01.05.18 kr 48.442,-.

Lønn i skoleferien regnes ikke med. En søker kan få stipend i maksimalt 7 år. Øvre aldersgrense er 26 år.

Tildelt stipend utbetales 2 ganger i skoleåret med søknadsfrister 1. oktober 2018 og 1. februar 2019. Det kan søkes for hele skoleåret 1. oktober hvis eleven går helårsstudium. Det kreves attestasjon fra skolen på søknadsskjemaet eller bekreftelse i eget vedlegg.

 

Lenke til søknadskjema

 

eller ved henvendelse til Tydal kommune, servicekontoret. Søknad sendes Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal.

 

Retningslinjer oppdatert 11.09.18.pdfRetningslinjer oppdatert 11.09.18.pdf

 

Søknadsfrist 1. oktober 2018

​​​
Oppdatert: 12.09.2018 13:42

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook