Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Aktuelt - Hindre spredning av skrantesjuke
Hopp til hovedinnhold

Hindre spredning av skrantesjuke

 Hva kan jeg gjøre for å hindre spredning av skrantesjuke? Det har kommet en ny forskrift som sier noe om dette.

Som villaeier skal du ikke legge ut fôr i utmark som er tilgjengelig og egnet for ville hjortedyr.  

Som jeger skal du dekke til slakteavfall/deler av døde hjortedyr inntil negativt prøvesvar foreligger. Kartreferanse til fellingssted og sted der rester etter døde dyr ligger, skal oppgis på forespørsel.

Som bonde skal skal du sørge for at rundballer som blir lagret på innmark og blir oppsøkt av hjortedyr, sikres mot at ville hjortedyr får tilgang i perioden 15.10 til 01.05.


Du skal heller ikke sette ut slikkestein som er tilgjengelige for hjortedyr. Stein som alt er satt ut, skal fjernes eller avskjermes innen 01.08.17. Kortvarig bruk av slikkestein for samling av beitedyr er tillatt, dersom steinen blir fjernet etterpå.  

Det er forbud mot flytting av levende hjortedyr ut av CWD-sonen (Selbu, Klæbu, Trondheim, Tydal, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Stjørdal, Meråker og Røros), unntatt tamrein som følger fastsatte beitebruksregler og tamrein direkte til slakteri. Merk at hjortedyr er: rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort, dvs dyr som er mottagelige for skrantesjukesmitte. Det betyr at beitedyr som storfe, småfe, hest fritt kan krysse sonegrensa. (Dersom det ikke strider mot annet regelverk).

Her finner du forskriften i sin helhet.

Oppdatert: 23.06.2017 16:01

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook