181/2, 16 og 129 Varsling om oppstart av detaljregulering - Kirkvollstippen næringsområde - Tydal kommune

181/2, 16 og 129 Varsling om oppstart av detaljregulering - Kirkvollstippen næringsområde

181/2, 16 og 129 Varsling om oppstart av detaljregulering - Kirkvollstippen næringsområde

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Kirkvollstippen Næringsområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Tydal kommune oppstart av arbeidet med en detaljregulerings-plan for næringsbebyggelse med tilhørende infrastruktur på og ved Kirkvollstippen, rett sør for Tydal sentrum. 

Planområdet dekker ca. 270 dekar, mellom Fellmanns-myra i vest og Stugudalsvegen (fv705) i øst. I den østlige delen (til høyre i kartet) foreslås ny avkjørsel fra fv705 for adkomst til næringsområdet. Synspunkter på planarbeidet kan sendes innen 16.06.23 til epost: postmottak@tydal.kommune.no, eller papir-post: Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal.  

Dokumenter  - oppstart av Kirkvollstippen næringsområde 

181/2, 16 og 129 Varsling om oppstart av detaljregulering - Kirkvollstippen næringsområde - annonse og hjemmesider (PDF, 2 MB)

Planprogram Kirkvollstippen næringsområdet (PDF, 3 MB)

Kart med omriss av planområde for Kirkvollstippen næringsområdet, 25.04.23 (PDF, 2 MB)

181/2, 16 og 129 Møtereferat fra oppstartsmøte - reguleringsplan - Kirkvollstippen næringsområde (PDF, 702 kB)