Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Om offentlig innsyn
Hopp til hovedinnhold

Om offentlig innsyn

 Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn.

Innsyn
Retten til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova.
Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn.
Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.
 
Offentlig postjournal
Postjournalen inneholder en oversikt over all korrespondanse internt, og post sendt til og fra kommunen.

Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postjournalen, kun registreringene. Det er mulig å bestille innsyn i tekstdokumentene.

Postjournalen er tilgjengelig 3 mnd tilbake i tid.​

For innsyn i eldre dokumenter ta kontakt med arkivet på mail:
postmottak@tydal.kommune.no eller tlf: 73 81 59 00.
 
Hvordan kreve innsyn?
 
Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn. Krav om innsyn sendes kommunen på mail til:
postmottak@tydal.kommune-no eller på tlf. 73 81 59 00.
 
Saksbehandlingstid
Krav om innsyn skal i hht offentleglova § 29 besvares uten ubegrunnet opphold. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
 
Avslag – klage
Et eventuelt avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist jamfør forvaltningsloven § 29. Selve klageprosessen er nærmere beskrevet i offentleglova §§ 31 og 32.
 
Bruk av offentlig informasjon
Informasjonen det er gitt tilgang til etter offentlighetsloven eller annen lovgiving som gir rett til innsyn i offentlig virksomhet, kan brukes til ethvert formål så fremt ikke annen lov eller retten til en tredjeperson er til hinder for det. Offentleglova § 7.
Aktuelle lovverk
 
 
 
​​​​
Oppdatert: 24.02.2019 20:21
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook