Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Om offentlig innsyn
Hopp til hovedinnhold

Om offentlig innsyn

 Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn.

Innsyn
Retten til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn. Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.
 
Offentlig postjournal
Postjournalen inneholder en oversikt over all korrespondanse internt, og post sendt til og fra kommunen.
Vi legger ut alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet på postjournalen, slik at de kan åpnes og leses på nettet.
For innsyn i eldre dokumenter ta kontakt med arkivet på mail:
postmottak@tydal.kommune.no eller tlf: 73 81 59 00.
 
Hvordan kreve innsyn?
Vi legger ut alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet på postjournalen, slik at de kan åpnes og leses på nettet.
Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn. Krav om innsyn sendes kommunen på mail til:
postmottak@tydal.kommune-no eller på tlf. 73 81 59 00.
 
Saksbehandlingstid
Krav om innsyn skal i hht offentleglova § 29 besvares uten ubegrunnet opphold. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
 
Avslag – klage
Et eventuelt avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist jamfør forvaltningsloven § 29. Selve klageprosessen er nærmere beskrevet i offentleglova §§ 31 og 32.
 
Bruk av offentlig informasjon
Informasjonen det er gitt tilgang til etter offentlighetsloven eller annen lovgiving som gir rett til innsyn i offentlig virksomhet, kan brukes til ethvert formål så fremt ikke annen lov eller retten til en tredjeperson er til hinder for det. Offentleglova § 7.
Aktuelle lovverk
 
 
 
Oppdatert: 31.08.2017 14:55

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook