Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Mer om kommunen - Kommunevåpenet
Hopp til hovedinnhold

Kommunevåpenet

 Motivet i kommunevåpenet kan enkelt sagt stå for kommunenavnet, men kan også oppfattes som en "kraftlinje". Det heraldisk korrekt og godkjente kommunevåpenet er: "I rødt tre gule Antoniuskors i skrå rekke"

Tydal kommune fikk godkjent sitt kommunevåpen i februar 1997, og forskrift for kommunevåpen mv ble vedtatt i juni 1997.
 
Forskrift for bruk av kommunevåpen

§ 1. Definisjon
Tydal kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 7. februar 1997 er:
I rødt tre gull Antonius-kors i skrå rekke.
 Tydal kommunes kommunevåpen
Tydal kommunes flagg er:
I rødt tre gule Antonius-kors i skrå rekke.
 
Innenfor rammen av den våpendefinisjon som er fastlagt i resolusjonen, vil formen kunne varieres etter behov, men alltid slik at identiteten og den heraldiske stil blir opprettholdt.
 
§ 2. Generelle bestemmelser om bruk
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av kommunens politiske og administrative ledelse og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
 
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra formannskapet. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.
 
§ 3. Bruk av våpenskjold
Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger fra formannskapet. Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på kommunens bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelse brukes til jakkemerke mv.
 
§ 4. Bruk av kommuneflagg
Flagget kan heises når kommunestyret har møte og ellers etter nærmere bestemmelse.
 
§ 5. Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.
Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger. Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter nærmere bestemmelse.
 
§ 6. Bruk av våpen i stempel og segl
Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en innskriftsring langs kanten. Segl kan framstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, brevark, til lukking av konvolutter o.l.
 
§ 7. Våpenets utforming og størrelse
Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f.eks. plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert. Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner.
 
(Vedtatt av Tydal kommunestyre, sak K-42/97, 12.06.97)
 
Oppdatert: 08.01.2013 15:06
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook