Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Lag og foreninger
Hopp til hovedinnhold

Lag og foreninger

 Oversikten over lag og foreninger som har organisasjonsnummer hentes direkte fra Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

For de som har organisasjonsnummer, må rettinger meldes til firmapost@brreg.no
For lag og foreninger som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, ber vi om at endringer meldes til servicekontoret via e-post: postmottak@tydal.kommune.no
 
Vi oppfordrer alle lag og foreninger om å benytte Frivillighetsregisteret for å formidle informasjon om laget og dets aktivitet.
Snarvei til innmelding:
Oppdatert: 26.09.2016 15:31
  • Idrett
    • GRÆSLI IDRETTSLAG ( - )
      Org.nr: 993746053
      Tlf: 73 81 51 56
      Mobil: 908 39 059
    • TYDAL IDRETTSRÅD v/Torgeir Welve ( - )
      Org.nr:
      Mobil: 456 14 939
    • TYDAL IL FOTBALLGRUPPA v/Geir Morten Rønning ( - | Hjemmeside )
      Org.nr:
      E-post: geir.ronning@tydalsnett.no
      Mobil: 958 03 512
    • TYDAL IL O-GRUPPA v/Olav Kirkvold ( - )
      Org.nr:
      E-post: olav.kirkvold@tydal.kommune.no
      Mobil: 411 04 854
    • TYDAL IL SKIGRUPPA v/ Ole Ingebrigt Dyrhaug ( - )
      Org.nr:
      E-post: ole@dyrhaug.no
      Mobil: 907 27 624
    • TYDAL IL TRIMGRUPPA v/ Gry Horven ( - )
      Org.nr:
      E-post: gry.horven@tydal.kommune.no
      Mobil: 952 95 970
    • TYDAL IL v/Kjell Olav Græsli ( - )
      Org.nr: 993543497
      Mobil: 977 34 735
    • TYDAL MOTORSYKKELKLUBB v/Anne Grete Balstad Østbyhaug ( - )
      Org.nr: 993545066
      Mobil: 977 44 229
    • TYDAL SKYTTERLAG v/Gisle Kjøsnes ( - )
      Org.nr: 993616591
      Mobil: 414 54 675
  • Interesseorganisasjoner
    • TYDAL BONDE- OG SMÅBRUKERLAG v/ Iver Johan Unsgård ( - )
      Org.nr:
      E-post: junsgaa@online.no
      Tlf: 73 81 53 61
      Mobil: 476 47 131
    • TYDAL BONDELAG v/ Ola Morten Græsli ( - )
      Org.nr:
      E-post: olamorten@live.no
      Mobil: 909 57 098
    • TYDAL GRUNNEIERLAG v/Ivar Flakne ( - )
      Org.nr: 974270250
      E-post: tydal.grunneierlag@neafisk.no
      Mobil: 414 18 459
    • TYDAL HAGELAG v/ Kari Slungård ( - )
      Org.nr:
      E-post: Kari.slugard@tydalsnett.no
      Tlf: 73815490
      Mobil: 913 09 519
    • TYDAL LAG AV LHL v/Tor Hilmo ( - )
      Org.nr:
      Mobil: 986 76 010
    • TYDAL SAU- OG GEITAVLSLAG v/Henry Østby ( - )
      Org.nr: 914484634
      E-post: henryost@start.no
      Mobil: 905 75 890
    • TYDAL SKOGEIERLAG v/Odd Ivar Flakne ( - )
      Org.nr:
      Mobil: 416 99 156
    • TYDAL SNØSCOOTERKLUBB v/Erik K. Kirkvold ( - )
      Org.nr: 913082060
      E-post: erik.kirkvold@gmail.com
      Tlf: 73 81 54 20
      Mobil: 977 11 626
  • Internasjonale aktiviteter
    • NORSK FOLKEHJELP TYDAL ( - )
      Org.nr: 986473483
  • Kultur og kunst
    • KOR MAGNON v/ Merete Lien ( - )
      Org.nr:
      E-post: merlien@online.no
      Mobil: 413 10 241
    • SELBU OG TYDAL HISTORIELAG ( - )
      Org.nr: 988929913
    • TORADERGRUPPA "HoMmEL i dOmMeL" v/ Siri Evjen ( - )
      Org.nr:
      E-post: siri.evjen@tydal.kommune.no
      Mobil: 468 86 272
    • TYDAL GAMMELDANSLAG v/ Tora Hilmo ( - )
      Org.nr:
      Tlf: 73 81 51 36
      Mobil: 924 19 939
    • TYDAL HUSFLIDSLAG v/Berit Jensås da Silva ( - )
      Org.nr:
      E-post: BeritJdS@yahoo.no
      Mobil: 452 82 387
    • TYDAL KULTURFORUM v/Tore Lunden ( - )
      Org.nr: 912606333
    • TYDAL KULTURSKOLE v/ Olav Kirkvold ( - )
      Org.nr:
      E-post: olav.kirkvold@tydalsnett.no
      Tlf: 73 81 56 27
      Mobil: 411 04 854
    • TYDAL MUSIKKRÅD v/ Lars Lien ( - )
      Org.nr:
      E-post: lars@larsville.no
      Mobil: 414 79 497
    • TYDAL TEATERLAG v/ Svein Erik Unsgård ( - )
      Org.nr:
      E-post: svein.erik.unsgard@tydal.kommune.no
      Mobil: 477 53 393
    • TYDAL TREKKSPILLKLUBB v/Leif Kåre Kirkvold ( - )
      Org.nr: 994059084
      Tlf: 73 81 55 52
      Mobil: 480 99 625
  • Lokalsamfunnsutvikling
    • HAINNTJØNNA ØVRE VEILAG ( - )
      Org.nr: 912822400
    • STUGUDAL FJELL v/Arne Otto Vedvik ( - )
      Org.nr: 974539888
      E-post: arneotto@sylanopplevelse.no
      Mobil: 900 67 657
    • TYDAL 4H v/Ingebrigt Kirkvold ( - )
      Org.nr: 913516729
      E-post: ingebrigt@tydalsnett.no
      Mobil: 478 04 778
    • U.L. FJELLBLINK v/Bjørg Thyholt ( - )
      Org.nr:
      Mobil: 918 13 096
  • Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
    • BLÅHAMMEREN GRUNNEIERLAG v/Leith Einar Aas ( - )
      Org.nr: 999155804
      Tlf: 73 81 53 42
      Mobil: 913 42 553
    • ESSAND REINBEITEDISTRIKT v/Laila Bergstrøm ( - )
      Org.nr:
      Mobil: 922 12 237
    • TYDAL NÆRINGSFORENING v/Jo Vegard Hilmo ( - )
      Org.nr: 995 436 477
      E-post: tnf@tydalsnett.no
      Mobil: 952 72 735
  • Rekreasjon og sosiale foreninger
    • ATLANTIC PIRATES MC ( - )
      Org.nr: 912781526
    • STUGUDAL BRIDGEKLUBB v/ Odd Steinar Rotvold ( - )
      Org.nr:
      E-post: oddrotvold@yahoo.no
      Mobil: 472 62 230
    • TYDAL BRIDGEKLUBB v/Odd Ingvar Svelmoe ( - )
      Org.nr: 914625351
      E-post: svelmoe@tydalsnett.no
      Tlf: 73 81 53 49
      Mobil: 928 26 776
    • TYDAL JEGER- OG FISK v/Øystein Bremset ( - )
      Org.nr: 812082132
      Mobil: 900 16 118
    • TYDAL PENSJONISTFORENING v/Tormod Sæther ( - )
      Org.nr: 988042021
      Mobil: 922 37 116
    • TYDAL SNØSCOOTERKLUBB v/Erik Kirkvold ( - )
      Org.nr: 913082060
      Mobil: 977 11 626
    • U.L. VÅRFRYD v/Kristian Gullikstad ( - )
      Org.nr: 982391377
      Mobil: 970 31 662
  • Sosiale tjenester
    • TYDAL SANITETSFORENING v/Magnhild Opphaug ( - )
      Org.nr: 971384492
      Tlf: 73 81 54 34
      Mobil: 976 46 332
  • Tros- og livssynsorganisasjoner
    • TYDAL MENIGHETSRÅD v/Kari Slungård ( - )
      Org.nr:
      E-post: Kari.slugard@tydalsnett.no
      Tlf: 73815490
      Mobil: 913 09 519

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook