Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Rotåtjønna og Væktarstuaområdet
Hopp til hovedinnhold

Rotåtjønna og Væktarstuaområdet

 I sitt siste møte før ferien vedtok kommunestyret 2 reguleringsplaner. Under finner du de viktigste dokumentene i sakene. Klagefristen er satt til 15. august 2017.

Reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt eiendommene 188/3
I sitt møte den 22.06.2017, sak 37/17, egengodkjente Tydal kommunestyre i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt 1665-2016-001. Planen erstatter reguleringsplan 1665-2005-002 vedtatt 10.02.2005 og omfatter fortetting med i alt 10 tomter.
 
Reguleringsplan for Væktarstuaområdet 190/14 m.fl.
I sitt møte den 22.06.2017, sak 36/17, egengodkjente Tydal kommunestyre i medhold av plan- og bygningslovens §12-2 områderegulering for Væktarstuaområdet 1665-2014-00. Planen erstatter reguleringsplan 1665-1999-001 vedtatt 18.06.1999 og tilrettelegger for fritidsbebyggelse/hotell, camping og friområder.
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Klagefristen settes til 15. august 2017. Eventuell klage må sendes skriftlig til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller pr e-post: posttmottak@tydal.kommune.no.
 
Krav om erstatning eller innløsning iht. pbl. §15-2 og § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøringen. Finner du her og i kommunens servicekontor.
 
Rotåtjønna
 
Væktarstuaområdet
Oppdatert: 11.07.2017 10:41

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook