Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Planendring - Søliåsen boligfelt
Hopp til hovedinnhold

Planendring - Søliåsen boligfelt

 

Tydal kommune varsler med dette oppstart av revisjon av reguleringsplan for Søliåsen boligfelt. Planområdet har samme avgrensning som gjeldende reguleringsplan for Søliåsen boligfelt i Tydal kommune. Frist for uttalelse til varsel er 05.07.2017.Planavgrensning revisjon av Søliåsen boligfelt

Grunnen til at planen revideres er blant annet mangler i eksisterende plan i gjeldende bestemmelser for bebyggelse, for smal vegbredde og endring av avkjørsel til/fra fylkesveg 705


Vi ber om en snarlig forhåndsuttalelse dersom det på det det nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet.
Innspill sendes skriftlig innen 05.07.2017 til:
Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal
Pr e-post: postmottak@tydal.kommune.no

 

Oppdatert: 06.06.2017 11:58

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook