Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring - Endring av av reguleringsplan for Moen hyttefelt
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring - Endring av av reguleringsplan for Moen hyttefelt

 Kommunestyret vedtok i møte 07.09.2017 endring av reguleringsplan for Moen hyttefelt.

Tydal kommune varsler herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.
 
Saksdokumenter
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse finner du her.
 
 
Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens servicekontor i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens servicekontor i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til servicekontoret tlf 73 81 59 00.
 
Eventuelle klager
I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Selbyggen 29.09.2017.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 21.10.2017 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Vi opplyser om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.
 
Erstatning/innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort
Oppdatert: 22.09.2017 11:42

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook