Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Høring - Revisjon av reguleringsplan for Søliåsen
Hopp til hovedinnhold

Høring - Revisjon av reguleringsplan for Søliåsen

 Revisjon av reguleringsplan for Søliåsen er lagt ut på høring med høringsfrist 8. desember.

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges revisjon av detaljregulering for Sølisjøen 1665-2017-002 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i formannskapet 23.10.2017 sak 78/17.

Søliåsen.jpg
Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planene er å endre på gjeldende plan som legger til rette for bolig og fritidsbebyggelse. 


Planen med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicekontoret i Tydal kommune, Tydalsvegen 125 og her på vår hjemmeside. 

Merknader til reguleringsplanen kan sendes til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL innen 8. desember.

Oppdatert: 25.10.2017 14:07

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook