Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Høring - Regulerginsplan for Stillhåtjønna
Hopp til hovedinnhold

Høring - Regulerginsplan for Stillhåtjønna

 Reguleringsplan for for Stillhåtjønna hyttefelt er lagt ut på høring med høringsfrist 1. desember.

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Stillhåtjønna hyttefelt - 1665-2015-004 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i formannskapet 02.10.2017 sak 72/17.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for fritidsbebyggelse.
 
Planen med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicekontoret i Tydal kommune, Tydalsvegen 125 og her på vår hjemmeside. 
189_2 - Særutskrift Stillhåtjønna hyttefelt 1. gangs behandling.pdfSærutskrift Stillhåtjønna hyttefelt 1. gangs behandling.pdf
Stillhåtjønna hyttefelt F34_plankart_A0_M1500_planforslag revidert 10.06.2017.pdfStillhåtjønna hyttefelt F34_plankart_A0_M1500_planforslag vedtatt 02.10.2017.pdf
 
Merknader til reguleringsplanen kan sendes til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL innen 1. desember.
Oppdatert: 11.10.2017 13:04

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook