Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Høring - Forskrift om bever
Hopp til hovedinnhold

Høring - Forskrift om bever

 Tydal kommune sender med dette ut forskrift for og forlenget jattid på bever. Høringsfrist 1. september 2017.

​Utvalg for miljø og samfunn har vedtatt å sende forskriften under på høring. Les mer om saken i dette dokumentet:

Høring av ny forskrift om bever.pdfHøring av ny forskrift om bever.pdf

 

Forslag til lokal forskrift om bever i Tydal kommune
med hjemmel i forskrift om forvaltning av bever §§ 2 og 3 og forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.


§1. Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.


§2. Målsetting
Tydal kommune skal ha en levedyktig beverbestand som skal holdes på dagens nivå.


§3 Åpning for jakt og fangst av bever
Det er adgang til å jakte bever i hele Tydal kommune med unntak av i en 50 meter bred sone på hver side av Nea og Tya inkludert Mosjøen og Stuggusjøen.


§4. Jakt- og fangsttid
Det kan jaktes bever fra 1. oktober til og med 15. mai.


§ 5 Kvoter
Kommunen tildeler ikke kvote på bever og felt bever skal kun rapporteres gjennom Jegerregisteret.


§ 4. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks

Oppdatert: 11.07.2017 16:00

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook