Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Høring - Gnr 176 bnr 3 Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling - Patrusli gård
Hopp til hovedinnhold

Høring - Gnr 176 bnr 3 Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling - Patrusli gård

 176/3 Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling - Patrusli gård med høringsfrist 2. mars 2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Patrusli gård, g/br.nr. 176/3 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet 23.10.2017, sak 79/17. 

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse og næringsaktivitet på eiendommen. 

Reguleringen medfører inntil 15 nye fritidsboliger på eiendommen, samt et område for næringsformål i tilknytning til gården hvor det også i dag drives næring i form av turisme og gårdsdrift. Det er kommet inn et område for næring i etterkant av varsel om oppstart. 

Planen med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicekontoret i Tydal kommune, Tydalsvegen 125.  


Merknader til reguleringsplanen kan sendes til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL innen 2. mars 2018
Oppdatert: 11.01.2018 10:29

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook