Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Høring - Bredbånd i Tydal
Hopp til hovedinnhold

Høring - Bredbånd i Tydal

 Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene - frist 10. juni 2018

Bredbånd i Tydal - Gi innspill

Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging skal være ute til høring i en måned.

 

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig

 

Tydal kommune skal søke om tilskudd til utbygging av fiber i kommunen. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

 

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

 

Følgende områder er identifisert i denne runden:

 

-          Neabyen

 

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

 

Frist for innspill er 10. juni 2018

 

innspillene sendes på e-post til postmottak@tydal.kommune.no  og 

merkes «Høringsuttalelse fiberutbygging».

 

Kontaktperson for spørsmål:

Patric.Franzen@tydal.kommune.no 

 

Kunngjøring skjer kun på Tydal kommunes hjemmeside.

Lenke til Samferdseldepartementet informasjon om bredbånd i distriktene

Oppdatert: 08.05.2018 12:17

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook