Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Høring – Reguleringsplan for Skarpdalen reindriftsområde
Hopp til hovedinnhold

Høring – Reguleringsplan for Skarpdalen reindriftsområde

 Høringsfrist 20.05.2019

I møte den 18.03.2019 vedtok formannskapet å legge reguleringsplan for Skarpdalen reindriftsområde i Tydal kommune ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planen omfatter deler av gnr/bnr 169/88.
 
 
 

Reguleringsbestemmelser - planforslag revidert 14.01.2019.pdfReguleringsbestemmelser - planforslag revidert 14.01.2019.pdf

Plankart.pdfPlankart.pdf

 

Dokumentene finnes også på servicekontoret ved Tydal kommune.
 
Uttalelser og merknader til planforslaget må sendes skriftlig til:
Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller til postmottak@tydal.kommune.no innen 20. mai 2019.
Oppdatert: 29.03.2019 09:20

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook