Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Forekomst og spredning av skrantesyke hos elg i Trøndelag
Hopp til hovedinnhold

Forekomst og spredning av skrantesyke hos elg i Trøndelag

 orientering fra NINA – Norsk institutt for naturforskning

Hei,
 
NINA – Norsk institutt for naturforskning orienterer med dette om at vi vil gjennomføre merking av elg ved bruk av helikopter i kommunene Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Stjørdal, Klæbu og Trondheim. Planen er å starte arbeidet i morgen 8.februar 2017, og vi antar å kunne fullføre arbeidet i løpet av 3-5 dager. Dette er første periode med elgmerking. Vi vil fullføre arbeidet en gang i mars, og vil sende ny melding om dette.
 
Elgene vil immobiliseres (bedøves) og vil bli utstyrt med halsbånd med GPS og radiosignal (vhf-signal). Vi benytter helikopterselskapet Heliscan. Alle relevante tillatelser er innhentet, herunder fra kommunen (motorferdsel), Miljødirektoratet (fangst og merking av vilt), Post- og teletilsynet (tillatelse til bruk av radiofrekvenser) og Mattilsynet (forsøksdyrforvaltningen). Landingstillatelse fra berørte grunneiere er også innhentet.
 
Vedlagte kart (vedlegg 1) viser de områder hvor det kan bli aktuelt å merke elg (markert i grønt). Kartet kan bli endret.
 
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Christer Moe Rolandsen (mobil 416 13 266), eller Erling J. Solberg (mobil 934 66 772).
 
 
En beskrivelse av prosjektet er vedlagt (vedlegg 2).
 
Mvh
Christer Moe Rolandsen
 

Forekomst og spredning av skrantesyke hos elg i Trøndelag.pdfForekomst og spredning av skrantesyke hos elg i Trøndelag.pdf

 

Kart.jpgKart.jpg

Oppdatert: 09.02.2017 07:38

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook