Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - Kr.300.000,- i stipend til desentralisert sykepleieutdanning
Hopp til hovedinnhold

Kr.300.000,- i stipend til desentralisert sykepleieutdanning

 Søknadsfrist 20.mai 2018

For å stimulere til langsiktig rekruttering av sykepleiekompetanse, lyser Tydal kommune ut to stipender i forbindelse med desentralisert sykepleieutdanning ved Selbu videregående skole 2018-2021.

Betingelser:
 
- For perioden innvilges maksimalt to stipender à kr. 300.000,- fordelt på tre år
  (kr 100.000,- første år, kr 100.000,- andre år, kr 100.000,- tredje år). 
- Søker må framlegge dokumentasjon på mottatt studieplass før stipend utbetales.
- Tildeling av stipend forutsetter at studenten går inn i en midlertidig stilling
  i Tydal kommune, helse- og omsorgssektoren, med arbeid hver 3. helg og
  minimum 4 uker på sommeren.
- Etter bestått studie, settes en bindingstid på 2 år innenfor helse- og
  omsorgstjenesten i Tydal kommune. 
- Ved avbrutt eller ikke bestått studium, skal utdanningsstipendet tilbakebetales
  i sin helhet.
- Begge parter signerer en avtale som regulerer betingelser og vilkår for
  stipendordningen.​
 
 
Søknaden sendes skriftlig til postmottak@Tydal.kommune.no, og må redegjøre for følgende:

- CV
- Tidligere gjennomført utdanning og relevante kurs/annen kompetanse
- Tidligere erfaring
- Motivasjon for å gjennomføre sykepleieutdanning og søke på stipendordningen
- Personlige egenskaper
- Evt. tilhørighet til Tydal
- Referanser
 
Generell informasjon:

I hht. gjeldende lovverk, kreves tilfredsstillende politiattest fremlagt før tiltredelse i stilling i helse- og omsorgssektoren.
Søkere til stipendordningen vil bli prioritert på grunnlag av søknad, intervju og referanser. Ved flere enn to kvalifiserte søkere, vil det bli opprettet venteliste. Søkere på venteliste vil, etter prioritert rekkefølge, få tilbud om kommunal stipendordning hvis søkere høyere opp på lista enten takker nei til tilbudt stipendavtale, ikke kan dokumentere mottatt studieplass eller takker nei til mottatt studieplass.

Søknadsfrist: 20.mai 2018​
 
​​
Oppdatert: 12.04.2018 10:54

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook